Tehtud tööd

2020 aasta suuremad projektid

Haapsalu Tamme ja Metsa tänava Projekteerimine ja rekonstrueerimine, I etapp
Riigitee 16176 Vanamõisa – Koonga – Ahaste -km 11,05 – 11,15 asuva ristmiku ümberehitamine
Rapla teepiirkonna kruusateede säilitusremont
Transiittee (Haapsalu Jaama tänav, Tallinna maantee lõik) projekteerimine ja rekonstrueerimine
Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2020
Pärnu maakonna kruusateede säilitusremont

2019 aasta suuremad projektid

Haapsalu linna tänavate hooldus 2019-2021
Riigiteele nr 16126 Hara tee km 1,445-1,915 ja kohalikule teele nr 5200023 Hara-Kudani tee km 0,000-0,307 Hara külas tolmuvaba katte ehitus
Lihula Pärnu mnt kergliiklustee ehitus
Lääne-Nigula valla teede pindamine 2019
Kuuse tänava kergliiklustee ehitamise 2. etapp
Holmi kallas, Kaluri ja Westmeri tänavate rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse paigaldamine

2018 aasta suuremad projektid

Lääneranna valla kruuskattega teede remont
Haapsalu linna maapiirkonna teede ja tänavate talihooldus 2019-2021
Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus 2018
Rapla maakonna kruusateede säilitusremont 2018

2017 aasta suuremad projektid

Lihula Aia tänav Rekonstrueerimine, I ja II etapp
Kullamaa vald Teedele mustkatte paigaldamine
Sarapiku Tee ehitamine
Riigitee nr 16160 Palivere - Oonga km 0,94 – 2,46 Palivere alevik Jalg- ja jalgrattatee ehitus
Tööstuse ja Pärnuvälja tänav Rekonstrueerimine