Teede hooldamine

Suvine teede
korrashoid
Tolmutõrje, kruusateede korrashoid

Tolmutõrje, kruusateede korrashoid

Talvine teede
korrashoid

Lume- ja libedustõrje teedel, lumekoristus ja äravedu

Metsamaterjali
ladustamine

Vastavalt Lääne Teed OÜ ja Transpordiameti vahelisele korrashoiulepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede teeäärsetele aladele teehooldaja. Lepinguga sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja autodele laadimisega.