Teetööd, tee asfalteerimine

Tee-ehitusteenused

Truupide ja kraavide ehitus

Truupide ja kraavide eesmärgiks on teed kuivana hoida, vältimaks teede lagunemist ja üleujutamist. Meie leiame lahenduse nii sobivate materjalide näol kui ka ehituslike eripärade osas.

Enne teetruubi või kuivenduskraavide ehituse pakkumise küsimist valmistu vastama järgmistele küsimustele:
• Kuhu teetruup ja/või kuivenduskraavid ehitatakse?
• Milline on pinnas truubi või kraavi ehituskohal ja selle ümber?
• Kust kuhu soovite vett juhtida?
• Millised on vee kogused, mida soovite truubi ja/või kraavi abil juhtida?
• Millised on võimalikud takistused truubi või kogu veejuhtimissüsteemi ehitusel?

Küsi pakkumist: