Teetööd, tee asfalteerimine

Tee-ehitusteenused

Teehooldustööd

Teostame kõiki levinumaid teehooldustöid:
• Tänavate pühkimine
• Teeäärte niitmine
• Kruusateede profileerimine
• Teeaukude remont
• Kraavide puhastamine
• Võsalõikus
• Talihooldustööd (libeduse tõrje ja lumelükkamine)

Küsi pakkumist: